Bakteria bardziej podobna do człowieka niż Słońca

asteroida2 napisał:

> Podajesz przykład nieprawidłowej analogii, ale sprawiasz wrażenie, jakbyś w ogó

> le go nie rozumiał.

>

> Moja analogia nie jest pomiędzy komórką a Słońcem, tylko pomiędzy „uogólnianiem

> obserwacji obiektów skomplikowanych” i „uogólnianiem obserwacji obiektów przem

> ieszczających się”. To są dwa analogiczne procesy w ludzkim mózgu.

Co za bełkot.

> W pierwszym procesie człowiek obserwuje kilka maszyn i żywe stworzenie, po czym

> uznaje że skoro żywe stworzenie przypomina swoim zachowaniem maszynę, to znacz

> y że pewnie powstało w podobny sposób jak maszyna.

Dysponujesz jakimiś konkretnymi argumentami przeciwko wyciąganiu takich wniosków?

> W drugim procesie człowiek obserwuje kilka latających obiektów oraz Słońce, po

> czym uznaje że skoro inne obiekty latają wokół Ziemi, to znaczy że Słońce też l

> ata wokół Ziemi.

Z punktu widzenia ziemskiego obserwatora rzeczywiście może się tak wydawać. Myślano tak do czasu aż nauka nie rozwinęła odpowiednich narzędzi pomagajacych taki poglad zweryfikować. Tak samo narzędzia wynalezione w przeciągu ostatnich 20 lat pozwoliły nam na tyle wniknąć w komorkę, żeby zobaczyć, że nie stanowi ona kulki protoplazmy, tylko zaawansowane technicznie urządzenie o cechach inteligentnego projektu. Najprostsza bakreria bardziej przypomina człowieka niż cokolwiek, co jest nieożywione.

„Aby objąć umysłem obraz życia odsłaniany przez biologię molekularną, musielibyśmy powiększyć komórkę miliard razy, w wyniku czego miałaby ona 20 kilometrów średnicy i przypominałaby ogromny sterowiec, który mógłby nakryć całą metropolię wielkości Londynu czy Nowego Jorku. Naszym oczom ukazałby się wtedy nadzwyczaj złożony obiekt o wielkich zdolnościach przystosowawczych. Na jego powierzchni dostrzeglibyśmy miliony otworów, wyglądających niczym iluminatory w olbrzymim statku kosmicznym, otwierających się i zamykających, by wciąż mógł wpływać do środka i wypływać stamtąd strumień różnych substancji. Gdybyśmy weszli przez jeden z tych otworów, znaleźlibyśmy się w świecie najwspanialszej techniki, w świecie oszałamiającym swą złożonością. Ujrzelibyśmy znakomicie poprowadzoną, bezkresną sieć korytarzy i kanałów biegnących od zewnętrznej powłoki komórki i rozgałęziających się we wszystkich kierunkach, prowadzących między innymi do centralnego banku danych w jądrze oraz do różnych montowni i przetwórni. Samo jądro byłoby ogromną kulistą salą — mającą ponad kilometr średnicy i zbudowaną na ażurowej konstrukcji nośnej — wewnątrz której zobaczylibyśmy kilometry spiralnie skręconych łańcuchów cząsteczek DNA starannie pogrupowanych w uporządkowane struktury. Do różnych montowni znajdujących się w peryferyjnych rejonach komórki, a także z tych montowni byłyby transportowane licznymi kanałami w bardzo uporządkowany sposób najrozmaitsze surowce i produkty.„Zastanawiałoby nas, jak się udaje sterować ruchem tak wielu towarów tak licznymi, bezkresnymi niemalże kanałami, odbywającym się bez najmniejszych nawet zakłóceń. Wszędzie wokół siebie dostrzegalibyśmy najróżniejsze automaty. Zauważylibyśmy, że cząsteczki białka, czyli najprostsze z funkcjonalnych składników komórki, są zadziwiająco złożonymi elementami molekularnej maszynerii — każda zbudowana jest z około 3000 atomów ułożonych w bardzo skomplikowaną strukturę przestrzenną. Jeszcze większe zdziwienie ogarnęłoby nas, gdybyśmy się przyjrzeli zdumiewająco celowemu działaniu tych niesamowitych urządzeń molekularnych, a zwłaszcza gdybyśmy sobie uświadomili, że pomimo nagromadzonej wiedzy z fizyki i chemii zaprojektowanie choćby jednego z nich — to znaczy jednej cząsteczki białka mającej spełniać określone funkcje — jest zadaniem zdecydowanie przekraczającym nasze obecne możliwości i prawdopodobnie pozostanie niewykonalne przynajmniej do początku przyszłego stulecia. A przecież życie komórki zależy od współdziałania ze sobą tysięcy — z pewnością dziesiątek tysięcy, a może nawet setek tysięcy — różnych białek” (Michael Denton Evolution: A Theory in Crisis).”

http://www.harunyahya.com/other/polish/books/falszerstwa_ewolucji/images/hucre2.jpg

www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YEzRz1jmqNA