Chwała Ukrainie

7. (przekład z ukraińskiego)

Chwała Ukrainie

Ściśle tajne

Rozporządzenie specjalne.

Rozkazuję Wam niezwłocznie przeprowadzenie czystki swojego rejonu z elementu

polskiego oraz z agentów ukraińsko-bolszewickich. Czystkę należy przeprowadzić w

stanicach słabo zaludnionych przez Polaków. W tym celu utworzyć przy rejonie

bojówkę z naszych członków, której zadaniem będzie likwidacja wyżej

wymienionych. Większe stanice zostaną oczyszczone z tego elementu przez oddziały

wojskowe nawet w biały dzień.

Jak już przekazywałem w rozkazie z 5 kwietnia, przypominam jeszcze raz o

prowadzeniu na swoim terenie systematycznego rozpoznania w celu wytropienia

bolszewickich band. Codziennie musicie wysyłać kuriera z meldunkiem do naszego

oddziału. Gdyby nie było żadnych ruchów, to o tym też należy powiadamiać.

Meldunki wysyłać codziennie na Sokal do druha Orła. W meldunkach odpowiadać na

następujące pytania.

1. Miejsce kwaterowania bolszewickiej bandy.

2. W jakim czasie banda kwaterowała i skąd przybyła.

3. Liczebność tej bandy.

4. Jaką ciężką broń posiada.

5. W jakim kierunku odeszła i skąd przybyła.

O wszystkim informować z każdej stanicy.

Zmobilizować do tej pracy wszystkich członków, a także młodzież i kobiety.

Wykonywać wszystkie polecenia dokładnie i natychmiast. Dlaczego ciągle to

zaniedbujecie? Oczyszczenie terenu musi być zakończone jeszcze przed naszą

Wielkanocą, żebyśmy świętowali już bez Polaków. Pamiętajcie, że jak bolszewicy

zastaną nas z Polakami na naszych terenach, wtedy wszystkich nas wyrżną. Działać

szybko i mądrze. Mamy w tych sprawach określone pełnomocnictwa od Niemców. Nie

trzeba zachowywać konspiracji aż do nieróbstwa. Czemu mnie w ogóle nie

informujecie o wykonaniu wysłanych do was rozkazów i różnych instrukcji? Z

wykonania każdego rozkazu trzeba szczegółowo zdać sprawę według dat i zagadnień.

Chcę to wszystko mieć.

Przyślijcie mi szczegółowe informacje na temat czystki, jaka przeprowadzona jest

na Waszym terenie. Zbliża się 10-ty, a więc przypominam o miesięcznych

sprawozdaniach. Sprawozdań liczbowych teraz mi nie przysyłajcie aż do odwołania.

Informujcie szczegółowo o ruchach Polaków i ich ewakuacji z naszych terenów.

Prowadzić z nimi twardą i bezpardonową walkę. Nikogo nie oszczędzać, nawet w

przypadku małżeństw mieszanych wyciągać z domów Lachów, ale Ukraińców i dzieci w

tych domach nie likwidować. Przypominam jeszcze raz, że musi to być wykonane

jeszcze przed naszymi świętami.

Powyciągać cała broń, a także amunicję, bo jest teraz potrzebna. Niech broń nie

leży na strychach. Jest przecież rewolucja i w całym kraju osiąga ona wysoki

stopień.

Wydobyć broń. Śmierć Polakom.

Sława bohaterom!

Postój, 6 kwietnia 1944 r.

Orest Karat

PS Wysyłajcie natychmiast każdą liczbę ludzi do oddziału Orła. O wymarszu ludzi

z bronią każdorazowo mnie informować. Ludzi zdolnych do noszenia broni nie

magazynować.

„Karta” nr 23, Warszawa1997, s. 65-66.