chyba nie o to chodzi

Niestabilność dotyczy metod numerycznych, dla pewnych typów równań.

Poprawna metoda numeryczna to taka, z której

wyniki są zaburzone podobnie jak dane wejściowe.

Niestety, ale niekiedy błąd rośnie dowolnie – wykładniczo,

rozwiązanie rozbiega się z poprawnymi, i to jest właśnie niestabilność.

Należy wówczas stosowań specjalne metody całkowania –

nie pomaga tu zmniejszanie błędów danych początkowych,

ani zwiększenie precyzji obliczeń.

pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnanie_sztywne