Gąsienice i prawie wszystko o nich

Nawet w Polsce mamy z przeobrażaniem się – i zimowaniem – owadów dużą różnorodność.

Zimują jaja, larwy [te najczęściej w glebie], poczwarki lub postać dojrzała. W załomach kory drzew, w oprzędach w koronach, w glebie, w nieogrzewanych piwnicach domów itd.

To zależy od gatunku.

Szukać skutecznie za poczwarką? Nic trudnego – wystarczy wybrać się po 1. przymrozkach do lasu sosnowego – do boru, unieść wierzchnią warstwę ściółki pod jakąś wybrana sosną zwyczajną [pod okapem jej korony], tam na pewnej głębokości znajdziemy poczwarki owadów zaliczanych do szkodników sosen.

Właśnie w tych terminach wykonuje się w leśnictwie prognozowanie pojawów szkodników tzw. pierwotnych, wykonywane właśnie poszukiwaniem różnych owadów w ściółce i w glebie borów – po 1. jesiennych przymrozkach.

Wśród takich znalezisk trafiają się – prócz szkodników – też i poczwarki gatunków pożytecznych – dużą poczwarką jest np. zawisak borowiec [na głowowej części poczwarki ma zawiązek trąbki, bardzo charakterystyczny – warto go pozostawiać in situ!

Grabki dziecięce lub ogrodowa łopatka – i powodzenia!