Papierosy, heroina czy GMO?

asteroida2 napisał:

> W tym pytaniu nie ma nic bezsensownego. Porównywanie papierosów do heroiny jest

> bardzo racjonalnym sposobem oceniania, co powinno być dopuszczone do legalnej

> sprzedaży.

To, co powinno być dopuszczone do legalnej sprzedaży: papierosy, heroina, czy genetycznie dodyfikowana żywność. Jak sądzisz?