Petycja w obronie dziedzictwa kulturowego Polski!!

Plany Ministerstwa Skarbu Państwa dotyczące sprzedaży Zespołu Zamkowo-Parkowego w Baranowie Sandomierskim budzą coraz większy sprzeciw lokalnej społeczności. Pod społeczną inicjatywą „Ratujmy Mały Wawel” podpisało się już ponad dwa tysiące osób

Nieoficjalnie kupnem Zamku zainteresowanych jest dwóch oferentów, w tym firma z Indii.

Czy skarby kultury narodowej można oceniać w kategoriach rentowne lub nierentowne?

Czy naszą, polską historię można sprzedawać?

Powiedz „NIE” wyprzedaży dóbr kultury – naszych korzeni.

Przejdź do APELU i podpisz!!

Proszę o wklejanie tej informacji wszędzie gdzie się tylko da w internecie!!

www.ratujmymalywawel.pl/