Polimorfizm, a heterozygotyczność

K_a_p_p_a na podstawie znanej sobie chyba tylko logice utrzymuje, że stan heterozygotyczny nie zaliczą się szeroko pojętych polimorfizmów genetycznych (wielopostaciowości w budowie). Na dodatek jest powszechnie wiadome, że faworyzowanie heterozygotyczności przez dobór sprzyja POLIMORFIZMOWI GENETYCZNEMU W POPULACJI:

www.biolog.pl/encyclopedia-59.html

„Dobór faworyzujący heterozygoty – przewaga heterozygot lub naddominacja utrzymuje polimorfizm w populacji. Najczęstsze allele dają najgorzej dostosowane homozygoty, rzadkie allele występują głównie w wysoce dostosowanych heterozygotach, dlatego dostosowanie alleli jest odwrotne do ich częstości. Równowaga częstości zależy od względnego dostosowania dwóch homozygot.”

Koniec, kropka, bo jak znam życia K_A_P_P_A i tą informację zaneguje. Najlepiej jakby napisał swój własny podręcznik do genetyki:)