Re: a my niewinni?

Księstwo cieszyńskie należało do Czechów.

Polacy w 38 zajęli Zaolzie za zgodą władz w Pradze.

Ucz się.