Re: Ach, ta wilgoć!

Nie wiem jak definiują lepkość… pewnie to jest tylko empiryczna wielkość.

Tu chyba decyduje sama kolizyjność cząsteczek,

czyli jakaś średnia droga swobodna cząsteczki gazu.

W przypadku wilgotnego powietrza chyba będzie krótsza,

bo cząstki wody tworzą tu pewnie jakieś grubsze bryłki – kropelki.