Re: Ach, te bryłki!

> 1. Lepkość powietrza maleje wraz zawartością pary wodnej.

> Jest to udowodnione eksperymentalnie i zgodne z modelami fizycznymi. Obliczenia

> pokazują dużą zgodność z danymi doświadczalnymi.

Nie znam się na parze, mieszankach gazów i tego typu pierdółkach.

Nie zajmowałem się tym jeszcze, bo tam nie ma w zasadzie czego badać –

zbyt złożone sprawy, skomplikowane, a w praktyce stosuje się wzory empiryczne.

Niedawno sprawdzałem osmozę i szybko zauważyłem,

że niewiele wiadomo na ten temat – mechanizm jest nieznany,

w ogóle nie wyjaśniono tego sensowne,

krążą tylko różne sprzeczne ze sobą bajki.

> 2. Gdyby cząsteczki wody tworzyły jakieś „grudki” (asocjaty), to gęstość wilg

> otnego powietrza wykazywałaby duże odstępstwa od gazu doskonałego. W rzeczywist

> ości doświadczenie pokazuje zgodność gęstości w granicach 2 promili z obliczeni

> ami w oparciu o gaz doskonały.

>

> 3. Średnia droga swobodna cząsteczki jest proporcjonalna do (S*n)^-1). A poniew

> aż (w pierwszym przybliżeniu) przekrój czynny asocjatu rośnie wolniej niż ubywa

> łączących się molekuł wody (=niż maleje ciśnienie), to średnia droga swobodna

> rośnie.

> Inaczej mówiąc: nawet, gdyby cząsteczki wody tworzyły asocjaty w powietrzu, to

> średnia droga swobodna by rosła. Przypomną, że wilgotność jest mierzona (może b

> yć mierzona) wprost masą wody w jednostce objętości powietrza a zatem jest wpro

> st proporcjonalna do liczby cząsteczek wody.

Podręcznikowe pierdółki.

średnia droga w powietrzu podobno około L= 62nm, (dla T = 273K)

i okazuje się że wtedy średnia energia na cząstkę jest równa:

E_śr = k_e e^2/L = k_b T,

no, czyli wychodzi tu że powietrze jest siecią jonów –

taką samą jak np. kwarc, czy stal!

Pewnie gazy nie są jednak zbieraniną latających kuleczek,

jak to zwykle próbują pokazywać.

Podobnie inne takie – gazy, ciecze, no i wóda.