Re: Aktywa niematerialne czyli własność intelektu

„Qwardian miał wątpliwości, w jaki sposób niematerialna informacja może się „dostać do żywego organizmu” i dostał wyjaśnienie: na materialnym nośniku”

Krótkie pytanie Qwardiana jest jak się na tym nośniku znalazła…Komunistyczne idee były (dla mnie) prostą kontynuacją Oświecenia”

Zygmunt Bauman

www.kki.pl/piojar/polemiki/novus/iluminaci/dolar.html