Re: Były jeszcze inne „formacje UPA”

eres2 napisał:

> Nie tylko NKWD, ale również i peerelowskie władze tworzyły różnego rodzaju jedn

> ostki dywersyjne, czego przykładem jest tzw. „Czota Czumaka” (czota

> = pluton)

Sowiecka partyzantka na Kresach była tak silna, że nie musiała ukrywać się pod upowskimi tryzubami. Zresztą, żaden z inspektoratów AK czy BCh na Kresach, na Ukrainie, nie stwierdził szczególnie antypolskiej działalności sowietów (przynajmniej w okresie od lipca 1941 do połowy 1944 roku). Również polskie samoobrony nie zauważyły sowietów wśród napastników.

Działalność takich czot jak w/w to zdarzenia marginalne.

Inna sprawa – głównym „specjalistą” od przebieranek w Polsce był, jak powszechnie wiadomo „Hryń”.