Re: c.d.

erka-4 napisał:

> Ruskim nie wierzyłem i nie wierzę,a czy można wierzyć Niemcom ? mając przed ocz

> ami ostatnie numery w kozielskiej szkole z polską „mniejszością” szkolną mamy p

> owód do (nie)wiary w niemieckie słowa i umowy w pomniejszeniu,ale co się stanie

> jak się to wszystko powiększy i rozprzestrzeni w całej Polsce,a mniejszość wła

> dzę osiągnie ?

> No cóż będziemy podpisywać nową umowę,czyli taką szkolną volkslistę.

Prędzej uwierzę Niemcom, niż Rosjanom.

Z Niemcami ryzykujemy utratę niepodległości, którą będziemy starali się odzyskać. Z Rosjanami ryzykujemy naszą duszę” – Józef Beck.

I jeszcze jeden cytat; minister spraw zagranicznych Estonii, Selter, tak powiedział do polskiego ambasadora wiosną 1939: „Miesiąc okupacji sowieckiej jest gorszy niż cztery lata okupacji niemieckiej„.„Kpów i szambelanów nigdy nie zabraknie”.