Re: Cóż to jest "Światopogląd"?

janek-wisniewski:

> Swiatopoglad to wymysl marksistowkiej ideologii.

Wikipedia, hasło ,,Światopogląd:


Cytat


Pojęcie „Weltanschauung” pojawiło się po raz pierwszy w filozofii klasycznego idealizmu niemieckiego. Pochodzi od odgrywającego kluczową rolę w filozofii Fichtego i Schellinga i mającego w myśli obu filozofów zbliżone znaczenie pojęcia intelekuelle Anschauung, tłumaczonego najczęściej jako „ogląd intelektualny”, „intelektualna naoczność” lub „intelektualne oglądanie”, a występującego w pierwotnej formie już w myśli Kanta.Immanuel Kant: 1724 — 1804

Johann Gottlieb Fichte: 1762 — 1814

Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling: 1775 –1854

Karl Heinrich Marx: 1818 — 1883

Więc całkiem już ukształtowane pojęcie ,,światopogląd” wyprzedziło Marksa przynajmniej o jakieś pół wieku.

– Stefan