Re: Czemu USA nie przyjmują normalnych miar?

smalltownboy:

> W normalnym świecie są metry, kilometry, kilogramy, celsjusze itd, a u nich

> wszystko na odwrót.

Czasem nawet podwójnie na odwrót. Żeby przeliczyć zużycie benzyny, trzeba

  • zamienić mile na kilometry,
  • zamienić galony na litry,
  • wziąć odwrotność ilorazu.

– Stefan

Zwalczaj biurokrację!