Re: "Der dritte Punkt ist das Geld" – czyżby?

Po trwających już długo przekomarzaniach się jak to jest z ową dzietnościa w Niemczech, Austrii i Szwajcarii wprowadziłem wreście do Google frazę.:

[ Aus Gründen der niedrigen Geburtenrate, niedrige Fertilität in Deutschland ]

Oczywiście wyszukiwarka podsuwa wiele ciekawych materiałów. Miądzy innymi artykuł wydrukowany niedawno.:

www.welt.de/wissenschaft/article109850347/Warum-die-Geburtenrate-in-Deutschland-niedrig-ist.html

Dla osób, które brały udział w dyskusji w niniejszym wątku na temat powodów niskiej liczby urodzeń w w/w krajach przestudiowanie całości tego artykułu będzie bardzo pouczające. Aby zachęcić do tego wysiłku wklejam mały fragment.:

[” .. Stock: Dafür gibt es im Wesentlichen drei Gründe. Zum einen werden die jungen Menschen später fertig mit der Berufsausbildung. Sie erwarten ein gutes Leben mit beruflicher Karriere und angemessener Teilhabe am sozialen Leben und sie sind weniger bereit, Kompromisse bei der Partnerwahl einzugehen. Unter dem Strich hat das dazu geführt, dass Frauen heute erst in einem Alter um die 29 Jahre ihr erstes Kind gebären. Zweitens haben wir keine ausreichende Infrastruktur zur Versorgung von Kindern, wenn die Mütter und/oder Väter berufstätig sind. Dabei spielt die Qualität eine große Rolle. Je besser eine Kinderbetreuung ist, umso eher sind die Eltern bereit, diese auch in Anspruch zu nehmen. Der dritte Punkt ist das Geld. Für die meisten Menschen ist es doch so, dass sie auf ein Stück materiellen Wohlstands verzichten müssen, wenn sie Kinder haben wollen.

Tłumacząc to skrótowo i pobieżnie.:

[„.. Istnieją trzy główne powody. …młodzi ludzie pożno kończą swoje przygotowanie do zawodu … pragną dobrego życiai kariery zawodowej i odpowiedniego udziału w życiu społecznym .. są mniej skłonni do kompromisu przy wyborze partnera. … teraz kobiety rodzą pierwsze swoje dziecko, przeciętnie w wieku ok. 29 lat

Po drugie, nie mamy odpowiedniej infrastruktury do opieki nad dziećmi dla matek i ojców pracujących. Jakość odgrywa … rolę. Im lepsza opieka nad dzieckiem, tym bardziej prawdopodobne, że rodzice będą gotowi do podjęcia decyzji o posiadaniu dziecka.. Trzeci punkt to pieniądz. Dla większości ludzi jest to perspektywa .. umniejszenia dobrobytu materialnego, jeśli chcą mieć dzieci…”]

Hm .. wiele się wyjaśnia.. Gdyby ujać to w jednym zdaniu to należałoby powiedzieć, że.: Niemcy są tak zasadniczy w swoich wymaganiach wobec życia .. i tak lękliwi, aby ich zamożność nie zmniejszyła się.. iż na wszelki wypadek .. rzadko kiedy chcą mieć dziecko. ~ Andrew Wader