Re: Dziwne zakłopotanie Nauki.

> Dużo lepsza w przewidywaniach niż kopernikańska 🙂 Przypomina

> m, iż i STW i OTW nie są hipotezami „kwantowymi”, wiec w sensie obecnej wiedzy

> są hipotezami bez sensu, tyle że dają poprawne wyniki. Jak hipoteza ptolemejska

Tam nie ma hipotez, lecz tylko uproszczenie c = const,

Z takim uproszczeniem łatwo się oblicza, więc funkcjonuje powszechnie…

Ptolemeusz opracował model obliczeniowy –

do dziś takich używają w profesjonalnej astronomii,

np. pozycję planet wyznacza się z interpolacji trygonometrycznych.