Re: False analogy

europitek napisał:

> Analogia jest poprawna w zakresie, któy Asteroida określił w pierwszym akapicie

> swojego postu. Ale okazało się, że niektórzy zrozumieli to jako generalny argu

> ment za GMO – jednych ucieszył, a innych nie.

Analogia jest zła, ponieważ to, że samolotu można użyc do przewozu ludzi w odległe miejsca i zbombardowania wioski, to oczywiste. Natomiast, co jakie skutki przyniesie GMO,to się dopiero okaże. Istnieją dowody na to, że skutki mogą być tragiczne i przed podjęciem dalszych badan należy zakazać GMO. Proste jak metr sznurka. Nie wprowadza się nowego leku na rynek przed przeprowadzeniem testów. A anemia sierpowata nie jest dobra tylko dlatego,że heterozygoty są odporne na malairię.