Re: Film był b. potrzebny ponieważ Polacy są:

Daje się zauważyć pewną symetrię. Dla mnie paradoksalne i absurdalne jest dzielenie wojennych losów Polaków ze względu na pochodzenie. Do obozów śmierci ( nazistowskich – bo słowo „niemieckich” jest wysoce politycznie niepoprawne) trafiali zarówno Polacy wyznania mojżeszowego, katolickiego, prawosławnego jaki i Ci niewierzacy.

Generalnie w pojęciu czystości rasowej wszyscy stanowiliśmy w stsounku do rasy germańskiej klasę podludzi.

Niemniej jeżeli będziemy podążać tą ścieżką radosnej propagnady to za jakiś czas okaże się, że niemieccy internecjonaliści napadli na Polskę w celu niesienia pomocy prześladowanej ludności żydowskiej, którą pospołu mordowali naziści i hordy na wpół dzikich ( tak są na filmie Pasikowskiego zaprezentowani mieszkańcy wsi) Polaków.Dlaczego w morzu jest woda?

Żeby statki nie kurzyły przy hamowaniu