Re: Film był b. potrzebny ponieważ Polacy są:

Podobnie jak tych ponad 300 polskich oficerów wyznania mojżeszowego którzy dla własnej przyjemności dali się zamordować w Katyniu.