Re: Film Pasikowskiego to arcydzieło

„Czy działalność Armii Krajowej miała charakter przestępczy tylko na ziemiach litewskich, białoruskich i ukraińskich, okupowanych przed 1939 rokiem, czy w samej Polsce było inaczej? Wspomnienia Egzekutora pozwalają na stwierdzenie, iż podobne procesy zachodziły na całym terytorium kontrolowanym przez międzywojenną Polskę. Przesłanki, które do nich doprowadziły, były takie same. O czym opowiada nam Egzekutor? Często wspomina „strzał w tył głowy” – wydaje się to stałą metodą jego pracy. Czy niczego nam to nie przypomina? Otóż przypomina to styl bolszewików i nazistów. Ten sam styl znamy z lat 1919–20, gdy polscy agresorzy w podobny sposób mordowali jeńców wojennych oraz z 1939 roku, gdy dokładnie tak samo polscy nadzorcy rozstrzeliwali więźniów pędzonych z więzienia św. Krzyża. Egzekutor – jakby z ironią – oświadcza: „Z czystej ciekawości wyniszczyliśmy wszystkich Volksdeutschów…”. A przecież byli to polscy obywatele narodowości niemieckiej. Makabryczne sceny rzezi ukraińskiej ludności cywilnej mrożą krew w żyłach. Męczeńska śmierć spotkała ludzi tylko za to, że urodzili się Ukraińcami. A byli przecież obywatelami Polski narodowości ukraińskiej. Czy nie są to czystki etniczne?”.

Wstęp do litewskiego wydania książki „Egzekutor”Dlaczego mleko zawiera tłuszcz?

Żeby krowa nie skrzypiała podczas dojenia.