Re: Gasiennice i wszystko o nich

NIe czuję się specjalistą – swoje doświadczenia opieram na ogródku.

Bielinek kapustnik i stonka ziemniaczana żrą uprawy w lecie. W sierpniu z kapusty i liści ziemniaków zostają szkielety, więc wtedy musi następować przeobrażenie.

Teraz o ziemniaków zamarły części zielone, więc szansa na znalezienie poczwarki stonki szacuję na niskie. Podobnie z bielinkiem, ale z innych powodów – jest zimno.

Na mojego czuja – trochę się z poszukiwaniem spóźniłeś. Jednak powtarzam, nie jestem znawcą.