Re: GMO i manipulacja wiedzą

> Przenosimy geny z jednego organizmu do drugiego. I co z tego?

Dokładnie to, że nie można używać argumentacji, którą posłużył się Nikodem:

> Cala współczesna żywność jest już genetycznie zmodyfikowana.

Co do szkodliwości GMO to już inna kwestia.