Re: GMO i manipulacja wiedzą

nikodem123 napisał:

> Halo, halo!

> Rośliny Rundup Ready nie otrzymały, żadnego genu pochodzącego z innego organizm

> u.

> Wyhodowanie rośliny Rundup Ready jest możliwe również przy pomocy tradycyjnych

> metod.

I dlatego twoje przykłady były hybione. Ty w dalszym ciągu nie rozumiesz o czym się pisze.