Re: i td. z tą wojną niepotrzebną ?!

> ad 2 -nie – bo nie narody podejmują decyzje tylko politycy

> a NIEWIELE brakowało, my też poszlibyśmy z hitlerem

> (patrz haniebne zajęcie Zaolzia)

Więc wg ciebie zajęcie Zaolzia gdzie większość stanowili Polacy zajętego wcześniej przez Czechosłowację bezprawnie jest haniebne?