Re: „..ich golą, a nas mydlą”* (cz.II)

Owo obłąkańcze rasistowskie zarządzenie niemieckiego okupanta, eufemicznie zwane „uregulowaniem sprawy nadawania polskim dzieciom imion” na polskich ziemiach inkorporowanych do Rzeszy, wzorowane było na wcześniej wprowadzonych w hitlerowskich Niemczech podobnych restrykcyjnych zarządzeniach dot. niemieckich Żydów.

18. sierpnia 1938 r. wprowadzone zostało w Niemczech zarządzenie zobowiązujące niemieckich Żydów do nadawania ich dzieciom wyłącznie imion żydowskich zawartych w wykazie będącym załącznikiem do tego zarządzenia (niżej ów wykaz).

Z dniem 1. stycznia 1938 r., wszyscy niemieccy Żydzi zmuszeni byli przyjąć dodatkowe imię: osoby płci męskiej imię Izrael, płci żeńskiej imię Sara.

Wykaz imion żydowskich.

a) Imiona męskie

Abel, Abieser, Abimelech, Abner, Absalom, Ahab, Ahasja, Ahasver, Akiba, Amon, Anschel, Aron, Asahel, Asaria, Ascher, Asriel, Assur, Athalja, Awigdor, Awrum;

Bachja, Barak, Baruch, Benaja, Berek, Berl, Boas, Bud;

Chaggai, Chai, Chajin, Chamor, Chananja, Chanoch, Chaskel, Chawa, Chiel;

Dan, Denny;

Efim, Efraim, Ehud, Eisig, Eli, Elias, Elihu, Eliser, Eljakim, Elkan, Enoch, Esau, Esra, Ezechiel;

Faleg, Feibisch, Feirel, Feitel, Feiwel, Feleg;

Gad, Gdaleo, Gedalja, Gerson, Gideon;

Habakuk, Hagai, Hemor, Henoch, Herodes, Hesekiel, Hillel, Hiob, Hosea;

Isaac, Isai, Isachar, Isboseth, Isidor, Ismael, Israel, Itzig;

Jachiel, Jasse, Jakar, Jakusiel, Jecheskel, Jechiel, Jehu, Jehuda, Jehusiel, Jeremia, Jerobeam, Jesaja, Jethro, Jistach, Jizack, Joab, Jochanan, Joel, Jomteb, Jona, Jonathan, Josia, Juda;

Kainan, Kaiphas, Kaleb, Korach;

Laban, Lazarus, Leew, Leiser, Levi, Lewek, Lot, Lupu;

Machol, Maim, Malchisua, Maleachi, Manasse, Mardochai, Mechel, Menachem, Moab, Mochain, Mordeschai, Mosche, Moses;

Nachschon, Nachum, Naftali, Nathan, Naum, Nazary, Nehab, Nehemia, Nissim, Noa, Nochem;

Obadja, Orew, Oscher, Osias;

Peisach, Pinchas, Pinkus;

Rachmiel, Ruben;

Sabbatai, Sacher, Sallum, Sally, Salo, Salomon, Salusch, Samaja, Sami, Samuel, Sandel, Saudik, Saul, Schalom, Schaul, Schinul, Schmul, Schneur, Schoachana, Scholem, Sebulon, Semi, Sered, Sichem, Sirach, Simson;

Teit, Tewele;

Uri, Uria, Uriel;

Zadek, Zedekia, Zephania, Zeruja, Zewi.

b) Imiona żeńskie

Abigail;

Baschewa, Beile, Bela, Bescha, Bihri, Bilha, Breine, Briewe, Brocha;

Chana, Chawa, Cheiche, Cheile, Chinke;

Deiche, Dewaara, Driesel;

Egele;

Faugel, Feigle, Feile, Fradchen, Fradel, Frommet;

Geilchen, Gelea, Ginendel, Gittel, Gole;

Hadasse, Hale, Hannacha, Hitzel;

Jachet, Jachewad, Jedidja, Jente, Jezabel, Judis, Jyske, Jyttel;

Keile, Kreindel;

Lana, Leie, Libsche, Libe, Liwie;

Machle, Mathel, Milkele, Mindel;

Nacha, Nachme;

Peirche, Peßchen, Pesse, Pessel, Pirle;

Rachel, Rause, Rebekka, Rechel, Reha, Reichel, Reisel, Reitzge, Reitzsche, Riwki;

Sara, Scharne, Scheindel, Scheine, Schewa, Schlämche, Semche, Simche, Slowe, Sprinze;

Tana, Telze, Tirze, Treibel;

Zerel, Zilla, Zimle, Zine, Zipora, Zirel, Zorthel.

(pisownia niemiecka, czytaj więc „ei”=aj; „sch”=sz)