Re: Jak naprawdę brzmiała oryginalna łacina?

llukiz napisał:

> > Polskie „u” też inaczej brzmi w wyrazach „ul” niż „ulewa”

>

> Dla mnie brzmi tak samo. Uuu o proszę. Nie wiem jak u może brzmieć różnie. Roz

> umiem że py by, ky gy, zy sy mówione mogą brzmieć inaczej niż pisane, ale U?

Takie rzeczy najlepiej sprawdzać eksperymentalnie, bo słuch ludzki jest zawodnym narzędziem. Przed chwilą nagrałem własną realizację wyrazów „ul” i „ulewa” i porównałem widma akustyczne obu /u/. W pierwszym przypadku pierwsze trzy formanty były następujące:

F1 = 389 Hz, F2 = 1010 Hz, F3 = 2505 Hz

W drugim przypadku:

F1 = 390 Hz, F2 = 919 Hz, F3 = 2385 Hz

Różnica praktycznie bez znaczenia, na granicy błędu pomiarowego. Dla porównania, w wyrazie „stolica” moje /o/ miało takie formanty:

F1 = 624 Hz, F2 = 1073 Hz, F3 = 2310 Hz

Rzuca się w oko różnica F1, który zmienia się w zależności od stopnia otwartości samogłoski (im bardziej otwarta artykulacja, czyli im niższa samogłoska, tym wyższe F1). F2 ma podobną wartość dla /u/ i /o/, bo obie samogłoski są tylne.

Natomiast oba moje /u/ miały tę samą wysokość (praktycznie identyczne F1).

Jedyna znacząca różnica to długość: w wyrazie „ul” moje /u/ trwało ok. 200 ms, a w wyrazie „ulica” — 120 ms. Różnica wynika z tego, że pierwsze /u/jest akcentowane i występuje w wyrazie jednosylabowym. Oba te czynniki sprzyjają wydłużonej wymowie samogłosek.What Intelligence divine

Could frame thy curious Design?