Re: Kształcenie się a posiadanie dzieci ..

jotde3 napisał.:

> a może ujmiemy to inaczej – sukcesy gospodarcze powodują zapotrzebowanie na coraz

> lepiej wykształconych i wychowanych obywateli a to powoduje konieczność ogra

> niczenia potomstwa . taka taktyka stawiania na jakość .

Wg danych zamieszczonych dzisiaj pod.:

szkola.wp.pl/kat,131914,title,Ranking-najlepiej-wyksztalconych-krajow-swiata,wid,14973791,wiadomosc.html

– ranking najbardziej wykształconych krajów świata (wg metod OECD) jest następujący.:

Lista dziesięciu najlepiej wykształconych krajów świata wraz z odsetkiem obywateli danego kraju, którzy posiadają dyplom wyższej uczelni:

1. Kanada 51 proc.

2. Izrael 46 proc.

3. Japonia 45 proc.

4. Stany Zjednoczone 42 proc.

5. Nowa Zelandia 41 proc.

6. Korea Południowa 40 proc.

7. Norwegia 38 proc.

8. Wielka Brytania 38 proc.

9. Australia 38 proc.

10. Finlandia 37 proc.

Na liście tej znajdujemy kraje o wysokiej dzietności (np. Kanada, USA, Wielka Brytania ..) i kraje o bardzo niskiej dzietności (np. Japonia..)..

Tak więc w świetle tych danych – teza, że wysiłek na rzecz wykształcenia obywateli powoduje wyhamowanie przyrostu naturalnego nie znajduje uzasadnienia..

Nawiasem mówiąc, nie bardzo rozumię dlaczego np. studiowanie jakiegoś kierunku politechnicznego czy też uniweersyteckiego miałoby przeszkodzić w posiadaniu dziecka.. Nie przesadzajmy z oszacowaniem ogromu potrzebnych wysiłków… Przecież ukończenie studiów to nic takiego wielkiego.. ~ Andrew Wader