Re: Mózg a świadomość czyli kolejny raz o tym sam

llukiz napisał:

> …. Nie rozumiem skąd pomysł, że bardziej skomplikowany mózg powoduje świadomość.

Pewien stopień komplikacji mózgu jest niezbędny, żeby mógł on uzyskać samoświadomość.

Nie śledziłeś dyskusji w innych watkach na tym forum, ale pisano tu wielokrotnie, że świadomość jest stopniowalna. Im bardzie złożony mózg zdolny do budowy bardziej złożonego i adekwatnego modelu świata, tym większy stopień świadomości.