Re: na tym polega piękno teorii AGW!

Przede wszystkim kluczem do zrozumienia AGW nie jest korelacja miedzy CO2 a temperaturą powietrza przy powierzchni Ziemi czy nawet sam wzrost tej temperatury powietrza (to tylko 2% globalnego ocieplenia), a bilans energetyczny systemu klimatycznego: strumienie i zbiorniki energii oraz zasada zachowania energii.

Krotko mówiąc hipoteza do zweryfikowania jest taka: co jest źródłem energii dla obserwowanego wzrostu energii wewnętrznej w systemie klimatycznym (hydrosfera, atmosfera, kriosfera, pedosfera)

Więcej na ten temat tu:

www.igf.fuw.edu.pl/file/Klimat16.pdf