Re: placebo dowodzi możliwości mentalnego wpływu

wcyrku1 napisał:

> poziom odczuwanego bólu.

> W/g mnie ból lokuje się jednocześnie w co najmniej dwóch obszarach mózgu:

> – 1. uczymy się czytać, jeździć na rowerze i uczymy się bólu/zbieramy doświad

> czenie od niemowlęcia/

Chyba reagować na ból?

> – 2. ból receptorowy

> pierwszy to wrażenie subiektywne łatwo regulowane np nastrojem

> drugi to wrażenie obiektywne – sygnały płyną od receptorów – oparzenie, szczypa

> nie itp

>

A co z bólem mentalnym? np. uczuciem nieszczęścia, przygnębienia, bólu po stracie itp.?

> Po mentalnym zablokowaniu pierwszego / np. ból po urazowy w jedną sekundę/ pozo

> staje czyste odczuwanie sygnałów z receptorów /np.przesuwanie się kamienia nerk

> owego w moczowodzie – rozciąganie ścianek moczowodu/

> Mentalnie można wyćwiczyć by jednocześnie uruchamiały się różne działania regulacyjne aż

> do odwzorowywania bądź wzmacniania/osłabiania działania różnych leków.

> Nie umiejętne korzystanie z takich umiejętności może powodować np zażywając Omnic

> drastyczne problemy z oddychaniem, trzymaniem moczu i kału a nawet utrzymaniem

> postawy pionowej …

Nie słyszałam o tym wpływie Omnicu. Możesz napisać coś więcej?