Re: Polimorfizm, a heterozygotyczność

bioslawek napisał:

> K_a_p_p_a na podstawie znanej sobie chyba tylko logice utrzymuje, że stan heter

> ozygotyczny nie zaliczą się szeroko pojętych polimorfizmów genetycznych (wielop

> ostaciowości w budowie).

Kłamiesz. Kappa na podstawie dostępnej powszechnie wiedzy twierdzi, że polimorfizm i heterozygotyczność to dwa odrębne pojęcia i że pojedynczy egzemplarz nie może być nosicielem polimorfizmu obserwowanego w populacji.