Re: Polskie powietrze pełne brudu

kawiusz napisał:

> metal arszenik? zakwaszanie lądu?

Serwis naukowy PAP podaje informację o arsenie. Wnioskuję stąd, że „dziennikarz” tom otarł się o jakieś anglojęzyczne doniesienia na temat raportu EEA i podjął trud samodzielnego przetłumaczenia angielskiego słowa arsenic na język polski.

Co do „metalu” arsenu – niestety, działa tu ta sama biurokratyczna machina unijna, która zaliczyła ślimaki do ryb a pomidory do owoców (czy podobnie) i wrzuciła arsen do „metali ciężkich”. Notabene IUPAC od kilku lat zrezygnował z określenia półmetal i metaloid (semi-metal & metalloid) na określenie pewnej grupy pierwiastków (patrz np. TU)

Raport EES jest tu Air quality in Europe — 2012 report.

Niestety, faktycznie z tego raportu wyłania się ponury obraz Polski.

Kornel

„Kornel: moje podróże” Ostatnie: „Słowacja’2011”