Re: Poziom życia w Generalnej Guberni

Dodam, że historycy przyjmują, iż w czasie okupacji niemieckiej wykonano około 2500 akcji wyrokowych na około 3000 do 3500 wydanych przez sądy podziemia wyroków śmierci na Polaów – zdrajców i delatorów.