Re: Poziom życia w Generalnej Guberni

jerzyk.eu napisał:

> Polskim chłopom na początku okupacji żyło się lepiej niż w czasie II RP poniewa

> ż znacznie wzrosły ceny produków rolnych. Dopiero krwawe represje sprawiły, że

> chłopi obrócili się przeciwko Niemcom.

Jak motywowała Twoim zdaniem represje wobec polskich rolników propaganda nazistowska?

I jaki był powód tych represji?