Re: Poziom życia w II Rzeczypospolitej

Żyjesz w świecie wrażeń czy faktów?

Bo Nowa Huta wybudowana po wojnie była mniej nowoczesna niż nasze przedwojenne.

W 1918 roku mieliśmy spadek po trzech językach urzędowych, pieć rozstawów szyn, zniszczenia chyba większe zwłaszcza na wsi niż po IIWS

Możesz podać źródła swoich wrażeń?