Re: Poziom życia w III Rzeszy

jerzyk.eu napisał:

> Gospodarstwa r

> olników niemieckich a polskich to niebo a ziemia. Świadczą o tym relacje robotn

> ików przymusowych.

To zależy jaką część Niemiec z jaką częścią Polski porównujesz. Z pewnością Wielkopolska, Pomorze, Śląsk, czy nawet Kujawy nie ustępowały pod tym względem Meklemburgii czy Saksonii. Ale już mogły przewyższać Prusy Wschodnie, Zachodnie Pomorze, czy Przedgórze Sudeckie; to ostatnie można porównać do naszego Polesie – zachowując proporcje. W ogóle trzy ostatnie z wymienionych należały do najbiedniejszych regionów Niemiec.„Kpów i szambelanów nigdy nie zabraknie”.