Re: radziłbym martwić się o siebie…

Summa sumarum widać jak na dłoni,że Polska była przeszkodą dla obcych,którzy chcieliby Europie zagrozić,musieli pierwej krew przelać w walkach z Polakami, po których odchodziła im ochota do dalszych bojów.

Nie jest istotne czy zwać będziemy Polskę przedmurzem czy tamą czy jakkolwiek,fakt jest jeden istotny,zamiast siły swe kierować w budowę dobrobytu,co mogła robić spokojnie reszta Europy,musiała walczyć o przeżycie z podpalaczami,grabieżcami i mordercami,a byli to nie tylko Azjaci,a także nasi kochani europejscy bracia,co najdobitniej zostało podsumowane w ostatniej wojnie nie tylko europejskiej ale światowej.

1. Realizowanie przez Niemcy polityki łamania postanowień Wersalu w sposób przyspieszony w latach 1938-1939: Anschluss Austrii, zdrada monachijska i zajęcie Sudetów, ostateczne zajęcie Czechosłowacji, przyłączenie litewskiej Kłajpedy, okrążenie Polski.

2. Wystosowanie roszczeń terytorialnych wobec Polski w 1939 r. (włączenie Gdańska do Rzeszy, przeprowadzenie eksterytorialnej autostrady przez Pomorze do Prus Wschodnich, wejście do paktu antykominternowskiego) i ich zdecydowane odrzucenie przez stronę polską.

3. Dążenie Rosji Radzieckiej do „czwartego rozbioru Polski”. Podpisanie Paktu Ribbentrop-Mołotow (sierpień 1939 r.) i jego tajnego protokołu o rozbiorze Polski (określenie stref wpływów w Polsce i krajach bałtyckich, wytyczenie linii demarkacyjnej na wypadek wojny na linii rzek Sanu, Wisły i Bugu). Chęć oderwania przez Rosję radziecką wschodnich terenów Polski przyznanych jej przez traktat wersalski i na mocy pokoju ryskiego.

4. Wypowiedzenie przez Niemcy (29 kwietnia 1939 r.) polsko-niemieckiej „Deklaracji o niestosowaniu przemocy”.

5. Fiasko rozmów francusko-angielsko-rosyjskich w Moskwie (lipiec-sierpień 1939) o wzajemnym bezpieczeństwie. Sygnał dla Hitlera o braku jedności sprzymierzeńców wobec Niemiec.

…trudno było się bronić i liczyć na sukces będąc w kleszczach europejsko-azjatyckich,każdy myślał o własnej doopie,a działać zaczął jak dobierano mu się do tej jego doopy.

To wykorzystali ówcześni Niemcy.Za to należy ich nienawidzieć po wieki,a szanować za to co robią obecnie,jednak zważać winni,by nie obrosnąć w piórka,bo szacunek stracą.