Re: Samolotowe perpetum mobile

nikodem123:

> Siła nośna zależy od prędkości.

> Moc silników, która jest potrzebna do utrzymania prędkości nie jest zależna od

> ciężaru ładunku lecz od oporów aerodynamicznych, a te są stałe – nie zależnie,

> czy samolot ma ładunek, czy też go nie ma ( w ładowni).

Dla cięższego samolotu potrzebna jest większa siła nośna, która zależy od prędkości. Gdyby oba samoloty leciały ze swoimi minimalnymi prędkościami, to cięższy musiałby lecieć szybciej, więc spalać więcej.

Jeśli oba lecą z minimalną prędkością samolotu cięższego, to lżejszy ma nadwyżkę siły nośnej — może więc jej użyć albo do tego, żeby się wznosić, albo zmienić kąt natarcia (np. mniej zadzierać dziób) i spokojnie stracić trochę siły nośnej, ale zyskać na prędkości. W tym samym ustawieniu samolot cięższy musiałby się obniżać, bo ta sama siła nośna nie unosiłaby jego ciężaru.

Zarówno opory jak siła nośna zależą (w niezbyt prosty sposób) od ustawienia samolotu, od kąta odchylenia od poziomu. Więc jest niezupełnie prawdą, że dla obu samolotów będą takie same. Jeśli jakiś kąt da się utrzymać w jednym z nich, a nie da się utrzymać w drugim, to te siły będą dla obu samolotów różne.

– Stefan

Zwalczaj biurokrację!