Re: Sokołowscy

To bardzo częste nazwisko.

Idź do proboszcza tej wsi, na pewno w księgach kościelnych coś znajdzie. A jak nie to do urzędu gminy, tam też coś powinno się zachować.