Re: System-"szybkiego przejścia do drugiego dziec

> W artykułach tych – po pierwsze zwrócono uwagę, że jest wielu ludzi

> (polityków), którzy nie wierzą aby jakiekolwiek działania były w stanie

> zwiększyć liczbę urodzeń. Należy do nich – ponoć prof. Leszek Balcerowicz.

Bardzo słusznie, że zaliczyłeś tego pana do kategorii polityków. Ja dodałbym jeszcze „i ideologów”.

> Autorki w/w artykułu wierzą natomiast, iż odpowiednie działania mogą

> przynieść rezultaty..

Wskazywane badania pokazują, że to nie jest kwestia wyłącznie wiary.

Ich zaletą jest koncentrowanie się na konkretnych zjawiskach i wskazywanie mierzalnych rezultatów określonych rozwiązań społecznych. Ta konkretność jest jednak również wadą, ponieważ brak w nich teoretycznych uogólnień na poziomie pozwalającym budować jakiś kompleksowy obraz problemu. To jednak zniknie, gdy takich analiz będzie mrowie i zacznie się etap budowania uogólnień, tylko że czas płynie szybko…