Re: Tu masz przykład

Nie mogę tylko zroumieć dlaczego naziści wprowadzili taki masowy terror jak np odpowiedzialność zbiorową w Polsce , Francji i Italii.

Przecież tym samym wzbudzali pogarde i nienawiść w krajach okupowanych.

Argument, że była to metoda odstraszania za akcje partyzanckie przeciwko porządkowi w państwach okupowanych jest dla mnie niewystarczający.

To jest bardzo dobre pytanie! Co więcej, jeśli rzecz prześledzić dokładniej, to nieuchronnie pojawia się coś takiego, co w fizyce nazywa się gradientem; w tym przypadku ujawnia się wyraźny trend: im dalej na zachód, tym (z grubsza) mniejsze natężenie terroru. Znacznie mniejszy terror Niemcy uprawiali powiedzmy w okupowanej Francji niż w Polsce, nie mówiąc o zapleczu frontu wschodniego. Uderza przy tym zdanie, które wyczytałem w pamiętnikach generała Guderiana, że ludność zachodnich terenów ZSRR przyjmowała Wehrmacht początkowo (tj. w 1941 r.) jak wyzwolicieli. A potem? Mam na temat przyczyn swoją teorię, ale brak „twardych” dowodów.„Kpów i szambelanów nigdy nie zabraknie”.