Re: uzupełnienie…

Zaprzeczać nie mam powodu,że historii uczyłem się w PRL-u i nie widzę róznicy między moją historią,a historią mego wnuczka,przyczyny wojny się nie zmieniły,jedynie Katyń stał się sowiecki,ale o tym to ja wiedziałem już w PRL-u,bo dla Polaków nie było to tajemnicą żadną,bo gdyby Polak wierzył sowietom to nigdy w życiu nie zaistniałaby SOLIDARNOŚĆ Polaków.

tak sie uczy mój wnuczek na temat powodów wojny Niemców z całym Światem :

Pośrednie przyczyny wybuchu II wojny światowej:

1. Dążenie grupy państw europejskich, zwłaszcza Niemiec, do rewizji traktatu wersalskiego.

2. Powstanie faszyzmu jako zaborczej i rasistowskiej ideologii w Niemczech i we Włoszech.

3. Strach przed komunizmem w Europie.

4. Apetyty kolonialne nowych mocarstw.

5. Słabość Ligi Narodów – międzynarodowej organizacji powołanej do utrzymania i ochrony pokoju światowego.

Bezpośrednie przyczyny wybuchu II wojny światowej:

1. Realizowanie przez Niemcy polityki łamania postanowień Wersalu w sposób przyspieszony w latach 1938-1939: Anschluss Austrii, zdrada monachijska i zajęcie Sudetów, ostateczne zajęcie Czechosłowacji, przyłączenie litewskiej Kłajpedy, okrążenie Polski.

2. Wystosowanie roszczeń terytorialnych wobec Polski w 1939 r.

3. Dążenie Rosji Radzieckiej do „czwartego rozbioru Polski”. Podpisanie Paktu Ribbentrop-Mołotow (sierpień 1939 r.) i jego tajnego protokołu o rozbiorze Polski (określenie stref wpływów w Polsce i krajach bałtyckich, wytyczenie linii demarkacyjnej na wypadek wojny na linii rzek Sanu, Wisły i Bugu). Chęć oderwania przez Rosję radziecką wschodnich terenów Polski przyznanych jej przez traktat wersalski i na mocy pokoju ryskiego.

4. Wypowiedzenie przez Niemcy (29 kwietnia 1939 r.) polsko-niemieckiej „Deklaracji o niestosowaniu przemocy”.

5. Fiasko rozmów francusko-angielsko-rosyjskich w Moskwie (lipiec-sierpień 1939) o wzajemnym bezpieczeństwie. Sygnał dla Hitlera o braku jedności sprzymierzeńców wobec Niemiec.

p.s.

Facet zarżnął faceta kosą i za karę dostał wyrok śmierci,obaj mieli synów,jeden mówi morderca zabił mi ojca,natomiast drugi opłakuje swego ojca i pała chęcią zemsty na katach.

Tak jest mój drogi z historią na którą patrzy Polak i Niemiec,widzą to samo,ale inaczej.

I jasna dla mnie jest sprawa,że syn mordercy wszystko uczyni,żeby przestało się mówić żle o mordercy.

Nawet już prawie przekonali pewnego prezydenta i ja to rozumiem,bo Niemcy są kimś dla prezydenta,a Polska ? to może on nawet nie wie gdzie ona leży i co to było za cudo ten :

cyra.wblogu.pl/obozy-nkwd-i-ub-w-oswiecimiu.html

cytat:

Wiosną 1945 r. część członków nowych władz polskich szczebla wojewódzkiego w Katowicach doszła do wniosku, że władze sowieckie umieściły w obozach w Oświęcimiu licznych mieszkańców Górnego Śląska i Podbeskidzia, którzy jako Polacy nie powinni być represjonowani. Wskutek podjętych przez nich interwencji, w drugiej połowie sierpnia i we wrześniu 1945 r., Rosjanie zwolnili z obozów w Oświęcimiu dużą liczbę (ponad 10 tys.?) internowanych osób cywilnych i niemieckich jeńców wojennych. Niewątpliwie istotną rolę odegrał w tym przypadku list z prośbą o pomoc, jaki 12 sierpnia 1945 r. internowani w Oświęcimiu wysłali potajemnie do wojewody śląskiego gen. Aleksandra Zawadzkiego, pisząc: Przebywa nas w obozie 12 tys. Osób jako Polaków cywilnych i jeńców wojennych byłej armii niemieckiej (…). Los nas wszystkich Polaków jest niewiadomy. Przed niedawnym czasem z górą 400 zaliczonych do grupy roboczej drugiej zostało wysłanych razem z jeńcami niemieckimi w niewiadomym kierunku.

Jednak nie licz na to,że Polacy mają wiedzę jak ten prezydent.

Pamiętają także o tym:

www.izrael.badacz.org/historia/szoa_obozy_auschwitz.html

cytat:Obóz koncentracyjny Auschwitz I został założony 27 kwietnia 1940 roku na rozkaz Heinricha Himmlera (1900-1945, wódz SS), na wniosek wyższego dowódcy SS, policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa we Wrocławiu von dem Bacha. Na lokalizację obozu koncentracyjnego wybrano Zasole, na przedmieściach miasta Oświęcim, na terenie ówczesnych Niemiec (były to tereny polskie włączone w 1939 roku w granice III Rzeszy). Obóz stworzono na terenie opuszczonych polskich koszar artyleryjskich, w piętrowych i parterowych ceglanych budynkach ? było ich 21. Z czasem kolejnych siedem bloków dobudowano siłami więźniów, a do bloków parterowych dobudowano piętro. Wokół obozu utworzono mały i duży łańcuch straży oraz wyludniony tzw. obszar interesów obozu (40 km2). Celem założenia obozu była izolacja i likwidacja polskiego podziemia zbrojengo.