Re:Żłobki i przedszkola w Niemczech i Afganistani

andrew.wader napisał:

> jotde3 napisał.:

>

> > rozumiem że w niemczech dostepnosć jest też zła skoro mają nisk

> > ą dzietność ( przypominam o ułomności tego wskażnika bo liczy sie dzietno

> ść uko

> > ńczona ) a w afganistanie złobki są powszechnie dostępne ?

>

> Zapewne dostępność do przedszkoli w Niemczech jest dobra.. Tym nie mniej w

> miejsce krótkich ingerencji w wypowiedzi może wartoby przedstawić jakieś wyja

> śnienie, dlaczego liczba urodzeń (ukończony lub nieukończony TFR) w Niemczech

> jest niska .. To że wskażniki te w Niemczech i Austrii – bogatych krajach są n

> iskie jest ciekawym zjawiskiem, którego wyjaśnienie ułatwiłoby zrozumienie syt

> uacji w Polsce.. Mimo wielokrotnego wskazywania na to zjawisko nikt nie próbowa

> ł go objaśnić. Jest to wyzwanie wobec osób, których interesują zagadnienia demo

> grafii…

czyli rozumiem że bajdużenie o roli ilości miejsc przedszkolnych we wpływie na dzietnośc uznamy za posówanie głupst co nie znaczy że nalezy to zrobić ale z innych powodów bo odciążeni rodzice bedą być może lepiej i mądrze pracować ?

> Co do Afganistanu, to trzeba chyba przyjąć, iż pewne zależności są sparowan

> e. Gdy rozmawiać, np. w trakcie seminarium na Polskiej uczelni – z grupa kobie

> t w przedziale wieku 32- 50 – to można dostrzec, że większość kobiet w Polsce

> „już nie odpuści swojej ambicji aby zdobywać wykształcenie i robic karierę”. W

> takich okolicznościaach żłobki i przedszkola sa niezbędne .. aby liczba urodzeń

> nie spadała..

a Ty dalej swoje , przecież żadnego wpływu to nie ma ( ile razy ci o tych niemcach będe mówił ?)

W Afganistanie, jak przypuszczam, kobiety nie mają takich ambic

> ji.. hm .. chyba nawet nie mają prawa mieć takich ambicji ..

i tu jest pies pogrzebany , jak sie chce mieć mąDRE wydajne społeczeństwo to edukacja kobiet jest jego elementem a dalsze etapy też znamy . taka andriu KARMA 😉

> Chyba nie należy potępiać w czambuł .. zamysłu premiera aby przeznaczyć pół

> miliarda na żłobki i 350 milionów na przedszkola. Osoby które uważają, że zna

> ja zagadnienie powinny starać się formułować uwagi ułatwiające optymalne wyda

> nie tych pieniędzy ..

dzietności to nie zwiekszy , może zwiekszy mu słupki poparcia 😉 a może trak jak pisałem poprawi jakośc pracy czy nauki wielu rodziców.

> Dla przypomnienia w P.S. przypominam .. przytaczam ..zestawienie wskażników

> po to aby sie nie sprzeczać czy TFR jest wskażnikiem dobrym czy złym , gdyż j

> eśli odjąc od wartości wskażnika urodzeń – wartość wskażnika zgonów.. to da

> się jednak orzec, czy w danym kraju zachodzi depopulacjza czy nie . ~ Andrew W

> ader

>

> P.S.

>

> Tabela 1. Zestawienie wskaźników urodzeń, zgonów i dzietności dla niektórych

> wybranych

> krajów zajmujących na liście rankingowej pierwsze, pośrednie

> i końcowe miejsca

>

wskażnik dzietności jest zły a ja prosiłem o przedstawienia zależności dostępności złobków z tym właśnie niedoskonałym wskażnikiem a nie to co przedstawiasz w tabeli 1