Re:Żłobki i przedszkola w Niemczech i Afganistanie

jotde3 napisał.:

> rozumiem że w niemczech dostepnosć jest też zła skoro mają nisk

> ą dzietność ( przypominam o ułomności tego wskażnika bo liczy sie dzietność uko

> ńczona ) a w afganistanie złobki są powszechnie dostępne ?

Zapewne dostępność do przedszkoli w Niemczech jest dobra.. Tym nie mniej w miejsce krótkich ingerencji w wypowiedzi może wartoby przedstawić jakieś wyjaśnienie, dlaczego liczba urodzeń (ukończony lub nieukończony TFR) w Niemczech jest niska .. To że wskażniki te w Niemczech i Austrii – bogatych krajach są niskie jest ciekawym zjawiskiem, którego wyjaśnienie ułatwiłoby zrozumienie sytuacji w Polsce.. Mimo wielokrotnego wskazywania na to zjawisko nikt nie próbował go objaśnić. Jest to wyzwanie wobec osób, których interesują zagadnienia demografii…

Co do Afganistanu, to trzeba chyba przyjąć, iż pewne zależności są sparowane. Gdy rozmawiać, np. w trakcie seminarium na Polskiej uczelni – z grupa kobiet w przedziale wieku 32- 50 – to można dostrzec, że większość kobiet w Polsce „już nie odpuści swojej ambicji aby zdobywać wykształcenie i robic karierę”. W takich okolicznościaach żłobki i przedszkola sa niezbędne .. aby liczba urodzeń nie spadała.. W Afganistanie, jak przypuszczam, kobiety nie mają takich ambicji.. hm .. chyba nawet nie mają prawa mieć takich ambicji ..

Chyba nie należy potępiać w czambuł .. zamysłu premiera aby przeznaczyć pół miliarda na żłobki i 350 milionów na przedszkola. Osoby które uważają, że znaja zagadnienie powinny starać się formułować uwagi ułatwiające optymalne wydanie tych pieniędzy ..

Dla przypomnienia w P.S. przypominam .. przytaczam ..zestawienie wskażników po to aby sie nie sprzeczać czy TFR jest wskażnikiem dobrym czy złym , gdyż jeśli odjąc od wartości wskażnika urodzeń – wartość wskażnika zgonów.. to da się jednak orzec, czy w danym kraju zachodzi depopulacjza czy nie . ~ Andrew Wader

P.S.

Tabela 1. Zestawienie wskaźników urodzeń, zgonów i dzietności dla niektórych wybranych

krajów zajmujących na liście rankingowej pierwsze, pośrednie i końcowe miejsca

Miejsce na liście

rankingowej

Kraj

Wskaźnik

urodzeń

Wskaźnik

zgonów

Wskaźnik

dzietności

Total

fertility

rate (TFR)

1 Niger 50.60 14.83 7.52

2 Uganda 47.38 12.09 6.65

3 Mali 45.15 15.82 6.35

4 Zambia 43.51 21.34 5.90

108 Brazylia 17.48 6.35 2.16

146 USA 13.68 8.38 2.06

152 Francja 12.72 8.85 2.08

158 Chiny 12.31 7.17 1.55

160 Wielka Brytania 12.27 10.02 1.91

172 Rosja 10.94 16.06 1.43

191 Belgia 10.03 10.44 1.65

192 Łotwa 9.97 13.72 1.33

193 Kuba 9.96 7.25 1.45

194 Polska 9.96 10.05 1.31

195 Portugalia 9.76 10.68 1.51

196 Białoruś 9.73 13.86 1.27

197 Ukraina 9.59 15.81 1.29

198 Chorwacja 9.57 11.75 1.44

199 Szwajcaria 9.51 8.59 1.47

200 Rumunia 9.49 11.88 1.30

201 Węgry 9.49 12.94 1.41

202 Litwa 9.34 11.18 1.27

204 Serbia 9.20 13.86 1.40

205 Bułgaria 9.17 14.31 1.43

206 Grecja 9.08 10.51 1.39

207 Włochy 9.06 10.72 1.40

210 Bośnia 8.89 9.63 1.28

211 Taiwan 8.81 6.76 1.16

212 Słowenia 8.81 6.76 1.16

213 Austria 8.69 9.98 1.41

214 Czechy 8.62 10.74 1.27

215 Korea Południowa 8.42 5.94 1.23

216 Japonia 8.39 9.54 1.39

217 Niemcy 8.33 10.90 1.41

218 Singapur 7.72 4.66 0.78

219 Hong Kong 7.54 6.76 1.09