Surrealistyczna nagroda dla "dyrektora" Piastów śl

Nagroda Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” dla dyrektora Muzeum Piastów Śląskich, w którym jednak punkt ciężkości spoczywa na książętach legnicko-brzeskich, to surrealizm, dlatego, że sześć ostatnich pokoleń Piastów legnicko-brzeskich to byli luteranie i kalwini, oczywiście „odlegli” od języka polskiego i polskiej tradycji. Z wręczeniem tej groteskowej nagrody, które miało miejsce na zamku książąt brzeskich (którzy od średniowiecza tytułowali się zur Liegnitz und Briegk), związana była „prelekcja” laureata (?) zatytułowana „Sacrum i profanum w mentalności Polaków”, a „popołudnie zaproszeni goście spędzili na zwiedzaniu Śląskiego Wawelu”. Ciekawe, czego P.T. goście dowiedzieli się o kalwińskim księciu Georgu III (zm. w 1664 r.), którego kunsztowny sarkofag znajduje się na piedestale w piwnicach zamkowych ?