Teoria geopolitycznej gry emocjonalnej

Teoria geopolitycznej gry emocjonalnej sprowadza się do równania .:

Stan psychiczny społeczeństwa (P) = aktualny poziom strachu (S) + aktualny poziom upokorzenia (U) + aktualny poziom nadziei (N)

P = S + U + N

P – najważniejszym wyznacznikiem stanu psychicznego społeczeństwa jest oszacowanie

na ile dane społeczeństwo ma wiarę w siebie i pewność siebie .. (confidence)

U – poziom upokorzenia wynika z utraty poczucia własnej wartości

N – oszacowanie na ile jutro będzie się mnie (nam) wiodło lepiej niż dzisiaj ..

Dominique Moisi pisze m.in., że .:

1, „ W świecie arabskim jeszcze do niedawna wielu widziało pełną chwały przeszłość, nędzną teraźniejszość i brak perspektyw na przyszłość „

2. Nadzieja .. „ stopień zbiorowej ufności w lepsze jutro .. to jeden z najistotniejszych elementów całego porządku światowego .. bo daje ona zarówno państwom jak i poszczególnym jednostkom siłę potrzebną, by wykorzystywać własne mocne strony i po kryzysach stawać na nogi.. i ponieważ chroni przed niepewnością jaką rodzi nasz zglobalizowany świat ..

3. „… obecnie poszukiwanie tożsamości przez ludzi, którzy nie wiedzą kim są i gdzie jest ich miejsce na świecie, stało się motorem historii, zajmując miejsce wszelakiej ideologii..

To jest moja próba streszczenia niezwykle ciekawego artykułu pt.: „Psycho kontra ideolo”

którego początek można przeczytać pod.:

www.tygodnikforum.pl/forum/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=335&layout=1

Dominique Moisi sądzi, że żyjemy już niemal w świecie post islamskim (przynajmniej post – fundamentalistyczno- islamskim) , gdyż ..” ludzie (w krajach islamskich) po raz pierwszy mają wrażenie, że wzięli los w swoje własne ręce i wszystko mogą gruntownie zmienić ..

a od momentu, gdy pojawia się poczucie nadziei, fundamentalizm zdecydowanie przechodzi do defensywy..”

Gdyby Dominique Moisi ( … nawiasem mówiąc autor książki .:”Geografia emocji” .. ) miał rację to należało by oszacować wartości parametrów równania P = S + U + N

dla Polski.

Dlaczego jest to takie ważne. Aby to uzasadnić można np. przytoczyć że Europitek napisał pod

forum.gazeta.pl/forum/w,32,135372377,139010959,Re_Rodnosc_i_plodnosc_a_II_wojna_i_zimna_wojna.html

[„ ponieważ mnie nie interesuje demografia dla jej samej („sama w sobie”), lecz jako jeden z elementów całościowego spojrzenia na procesy społeczne. W związku z tym nie interesuje mnie wiele jej typowych motywów i sposobów wyjaśniania pewnych procesów.

Co do pesymizmu to wynika on z doświadczenia płynącego z obserwacji poczynań (obecnych i przeszłych). Demografii nie da się oszukać i w końcu to ona wystawi nam rachunek, ponieważ cały nasz system społeczno-gospodarczy oparty jest na ciągłym wzroście ludnościowym. Dopóki istnieją populacje produkujące „nadwyżki” ludzkie eksportowane do krajów o niskiej rozrodczości jeszcze wszystko „jest fajnie”, ale w miarę rozpowszechniania się aktualnego modelu gospodarczego tych „eksporterów” ubywa, a unikanie innych rozwiązań nieuchronnie prowadzi do problemów…”]

Wypowiedź Europiteka można uzupełnić przytoczeniem artykułu wydrukowanego w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Pod .: wyborcza.pl/1,75248,12554655,Polacy_znow_masowo_emigruja__Bez_dobrej_pensji_nie.html czytamy, że że z Polski w ostatnich latach wyemigrowało 2060 000 osób.

W związku z teorią Dominique Moisi, że zachodzi stale „psycho kontra ideolo” .. należy chyba postawić istotne dla losów Polaków pytania .. jakie fenomeny wpływają aktualnie najbardziej znacząco na wartości równania P = S + U + N ~ Andrew Wader