UPA to nie tylko sami Ukraińcy

Ukraiński historyk Wołodymyr Chanas:

Ukraińska Powstańcza Armia była wielonarodowościowa. Dla przykładu był w tej formacji jeden 200-osobowy oddział azerski; w UPA byli Gruzini, Tatarzy, a nawet Rosjanie. Niemiec Kernkopf dowodził sotnią UPA, która działała na terenie powiatu kostopolskiego.”

Inne stwierdzenie Chanasa: „Koniecznie należy wyzbyć się naleciałości ideologicznych, narzuconych przez komunistów, a dotyczących tak zwanej współpracy UPA z hitlerowcami. Takiej współpracy nie było. Podam taki przykład: hitlerowski generał von dem Bach-Zelewski otrzymał zadanie zniszczenia UPA-Północ. W trwającej trzy miesiące walce wzięło udział trzydzieści tysięcy hitlerowców z samolotami, czołgami i innym sprzętem. Podczas tej operacji zginęło 1247 żołnierzy UPA i blisko 3 tys. hitlerowców. Czy można tu widzieć sojusz UPA z hitlerowcami?”