Żałosny antytotalu

Twojego bełkotu mógłby pozazdrościć sam Juliusz Streicher.

Niegdyś znalazłbyś się żałosny antytotalu z tekstem swojego wpisu we wstępniaku „Der Stürmer”.

Nie pomylę się, jeśli stwierdzę, że towarzystwo Streichera poczytasz sobie za honor.